JoomlaTemplates.me by WebHostArt

Problem Solving

ผู้นำควรมีทักษะในการแก้ไขปัญหา บทความนี้ใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์  Click อ่านบทความที่นี่  Problem solving

นอกจากนี้มีแบบประเมินตนเองเรื่องทักษะในการแก้ไขปัญหา TEST