JoomlaTemplates.me by WebHostArt

การฝึกอบรมและพัฒนาRx

แม้จะไม่มีหน่วยงานฝึกอบรมในแผนกเภสัชกรรม แต่ควรจะมีผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมให้กับเภสัชกรและจนท. เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับพวกเขา บทความนี้จะกล่าวถึงภาพรวมการฝึกอบรมในแผนกเภสัชกรรมรพ.แห่งหนึ่ง Click อ่านบทความที่นี่ Training