JoomlaTemplates.me by WebHostArt

การเรียนรู้ใหม่

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เขียนบทความเรื่อง การสร้างคนในโลกใหม่ 4 เงื่อนไขที่ทำให้สมบูรณ์แบบ
เป็นอีกแนวคิดที่จะทำให้หน่วยงานเภสัชกรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ทันกับเภสัชกรรุ่นใหม่ๆ

Click อ่านบทความที่นี่ New Learning