หลักการบริหารยาห้ามบดสายให้อาหาร

ผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารจมียาบางตัวที่ห้ามบด ดังนั้นมีเทคนิคบริหารยาบางชนิดที่มีข้อจำกัดดังกล่าว

(ขอขอบคุณ ผู้จัดทำเอกสารความรู้ฉบับนี้) Click อ่านบทความได้ที่นี่ No crush NG

และมี power point เกี่ยวกับการบริหารยาห้ามบดในผู้ป่วยใส่สายให้อาหาร Click อ่านที่นี่ NGfeed