JoomlaTemplates.me by WebHostArt

การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling)

เมื่อแพทย์มีคำสั่งให้ผู้ป่วยในกลับบ้านได้ บางโรงพยาบาลมีเภสัชกรจ่ายยาและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน ซึ่งมีตัวอย่างพฤติกรรมบริการของเภสัชกร Click อ่านที่นี่ Discharge Csg