การสื่อสารเรื่องยาในผู้สูงอายุ

ปัจจุบันมีผู้สูงอายุมารับบริการที่ร้านยาเป็นจำนวนมากขึ้น เภสัชกรจึงควรมีทักษะในการสื่อสารเรื่องยาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

Click อ่านบทความที่นี่ ADULT