รูปแแบบของยา

ยาแผนปัจจุบันมีการผลิตในหลายๆ รูปแบบ รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม Click ที่นี่ Dosage form