JoomlaTemplates.me by WebHostArt

การสื่อสารกับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน

ผู้ป่วยสูงอายุมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุน เภสัชกรควรมีความรู้เรื่องการดูแลและการสื่อสารกับผู้ป่วยกลุ่มนี้

Click อ่านบทความที่นี่ BONE