คำแนะนำการใช้ยาและอุปกรณ์เทตนิคพิเศษ

หมวด: บทความวิชาการ เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2560

ยาและอุปกรณ์ที่เภสัชกรควรแนะนำวิธีใช้เทคนิคพิเศษ มีตัวอย่างในไฟล์ pdf ด้งนี้

1. ยาสูด Accuhaler  Accuhaler

2. ยาสูด Handihaler Handihaler

3. ยาพ่น MDI MDI

4. อุปกรณ์ spacer SPACER

5. ยาสูด Turbuhaler Turbuhaler

6. ปากกาอินสุลิน Humapen Humapen

7. ปากกาอินสุลิน Lantus Lantus

8. ปากกาอินสุลิน Levemere Levemere

9. ปากกาอินสุลิน Novopen Novopen

10. ยาคุมกำเนิด Contraceptive

11. ยาหยอดหู Eardrop

12. ยาสวนทวาร Enema

13. ยาหยอดตายาป้ายตา Eye preparation

14. ยาเหน็บทวาร Rectal suppo

 

ฮิต: 26080