สมรรถนะเภสัชกรในคณะกรรมการ PTC

หมวด: สมรรถนะเภสัชกรรพ. เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 10 มีนาคม 2560

บทความเรื่อง "คุณลักษณะและบทบาทเภสัชกร : โอกาสพัฒนาคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) เขียนโดย ดร. ภญ. อารยา ศรีไพโรจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Click อ่านบทความที่นี่ สมรรถนะเภสัชกร PTC

ฮิต: 3005