การจัดการยาใกล้หมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ

หมวด: ระบบคลังยา เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560

การจัดการยาใกล้หมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ การทำลายยา การแลกเปลี่ยนยา

Click อ่านบทความที่นี่ ยาใกล้หมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ

ฮิต: 24988