คุณสมบัติผู้นำองค์กรที่ดี

หมวด: ภาวะผู้นำ เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 07 มีนาคม 2560

มี 20 คุณสมบัติของผู้นำองค์กร เหมาะสำหรับเภสัชกรทุกท่านอ่่าน(ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้างงาน)
และมีคำถามท้ายบทแต่ละบทเพื่อให้ทบทวน

1. คิดเป็นเหตุเป็นผล

2. ปรับตัวได้

3. สื่อสารได้

4. รู้ว่าใครคือคนสำคัญ

5. สอนได้

6. คิดอย่างสร้างสรรค์

7. คิดถึงเป้าหมายใหญ่

8. พูดเป็น

9. เป็นนักวางแผน

10. กัดไม่ปล่อย

11. เป็นนักวิเคราะห์

12. เป็นนักฟัง

13. อยู่กับร่องกับรอย

14. พี่มีแต่ให้

15. เข้าใจคนเข้าใจงาน

16. ไม่เป็นซุปเปอร์แมน

17. เป็นผู้นำ

18. ถ่ายโอนอำนาจ

19. ท้าทายสิ่งใหม่

20. สร้างทายาท

 

ฮิต: 1416