การเป็นหัวหน้างาน

หมวด: ภาวะผู้นำ เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2560

การเป็นหัวหน้างาน ควรมีแนวทางในการวางตัวและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง Click อ่านบทความที่นี่ Leadership1

สรุป 10 ยอดคุณสมบัติหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

Click อ่านบทความที่นี่ 10 ยอดคุณสมบัติ

ฮิต: 1431