Problem Solving

หมวด: ภาวะผู้นำ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560

ผู้นำควรมีทักษะในการแก้ไขปัญหา บทความนี้ใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์  Click อ่านบทความที่นี่  Problem solving

นอกจากนี้มีแบบประเมินตนเองเรื่องทักษะในการแก้ไขปัญหา TEST

ฮิต: 1216