อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์นมว้ว

หมวด: นมและสารอาหารทางการแพทย์ เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2560

ผลิตภัณฑ์ที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่แพ้โปรตีนในนมวัว มีหลายชนิดมาก ดังรายละเอียดในไฟล์ pdf Click อ่านที่ AVOID

ฮิต: 855