ชื่อเคมีทางยาเบื้องต้นที่ควรรู้จัก

หมวด: ความรู้ทางเภสัชกรรมเบื้องต้น เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 มีนาคม 2560

ใบสั่งยาอาจจะพบชื่อเคมีทางยา ตัวอย่าง Click อ่านที่นี่ ชื่อเคมี

ฮิต: 2654