คำย่อที่ใช้บ่อยในใบสั่งยา

หมวด: ความรู้ทางเภสัชกรรมเบื้องต้น เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 03 มีนาคม 2560

คำย่อต่างๆ ที่พบบ่อยในใบสั่งยา มีตัวอย่าง 3 บทความ

คำย่อ 1

คำย่อ 2

คำย่อ 3

ฮิต: 207273