ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 2514
Medication error เขียนโดย Super User 2420
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 2014
Trigger tool เขียนโดย Super User 2003
Spill kit เขียนโดย Super User 1839
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 1894
KIT system เขียนโดย Super User 1940
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 5539
แสดง #