ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 1852
Medication error เขียนโดย Super User 1755
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 1458
Trigger tool เขียนโดย Super User 1470
Spill kit เขียนโดย Super User 1396
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 1449
KIT system เขียนโดย Super User 1459
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 4010
แสดง #