ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 2115
Medication error เขียนโดย Super User 2016
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 1660
Trigger tool เขียนโดย Super User 1651
Spill kit เขียนโดย Super User 1555
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 1604
KIT system เขียนโดย Super User 1628
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 4548
แสดง #