ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 1093
Medication error เขียนโดย Super User 985
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 880
Trigger tool เขียนโดย Super User 804
Spill kit เขียนโดย Super User 718
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 784
KIT system เขียนโดย Super User 828
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 2263
แสดง #