ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 4580
Medication error เขียนโดย Super User 4727
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 3996
Trigger tool เขียนโดย Super User 3676
Spill kit เขียนโดย Super User 3334
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 3336
KIT system เขียนโดย Super User 3437
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 9096
แสดง #