ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 4957
Medication error เขียนโดย Super User 5179
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 4400
Trigger tool เขียนโดย Super User 3988
Spill kit เขียนโดย Super User 3567
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 4866
KIT system เขียนโดย Super User 4085
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 9525
แสดง #