ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 1256
Medication error เขียนโดย Super User 1138
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 1007
Trigger tool เขียนโดย Super User 931
Spill kit เขียนโดย Super User 826
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 890
KIT system เขียนโดย Super User 942
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 2620
แสดง #