ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 3274
Medication error เขียนโดย Super User 3300
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 2778
Trigger tool เขียนโดย Super User 2645
Spill kit เขียนโดย Super User 2369
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 2441
KIT system เขียนโดย Super User 2563
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 7287
แสดง #