ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 3438
Medication error เขียนโดย Super User 3493
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 2941
Trigger tool เขียนโดย Super User 2790
Spill kit เขียนโดย Super User 2509
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 2573
KIT system เขียนโดย Super User 2694
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 7597
แสดง #