ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 1965
Medication error เขียนโดย Super User 1860
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 1555
Trigger tool เขียนโดย Super User 1543
Spill kit เขียนโดย Super User 1463
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 1513
KIT system เขียนโดย Super User 1531
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 4300
แสดง #