ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 2757
Medication error เขียนโดย Super User 2688
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 2236
Trigger tool เขียนโดย Super User 2196
Spill kit เขียนโดย Super User 2011
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 2079
KIT system เขียนโดย Super User 2131
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 6093
แสดง #