ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 1709
Medication error เขียนโดย Super User 1612
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 1345
Trigger tool เขียนโดย Super User 1361
Spill kit เขียนโดย Super User 1305
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 1360
KIT system เขียนโดย Super User 1370
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 3768
แสดง #