ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 6171
Medication error เขียนโดย Super User 6367
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 5515
Trigger tool เขียนโดย Super User 4836
Spill kit เขียนโดย Super User 4255
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 5552
KIT system เขียนโดย Super User 4774
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 10878
แสดง #