ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 4331
Medication error เขียนโดย Super User 4472
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 3764
Trigger tool เขียนโดย Super User 3477
Spill kit เขียนโดย Super User 3172
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 3184
KIT system เขียนโดย Super User 3272
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 8663
แสดง #