ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 3003
Medication error เขียนโดย Super User 2967
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 2483
Trigger tool เขียนโดย Super User 2394
Spill kit เขียนโดย Super User 2167
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 2240
KIT system เขียนโดย Super User 2325
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 6639
แสดง #