ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 2268
Medication error เขียนโดย Super User 2149
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 1786
Trigger tool เขียนโดย Super User 1767
Spill kit เขียนโดย Super User 1648
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 1703
KIT system เขียนโดย Super User 1727
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 4834
แสดง #