ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 973
Medication error เขียนโดย Super User 861
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 782
Trigger tool เขียนโดย Super User 719
แนวทางการตรวจระบบยาในรพ. เขียนโดย Super User 808
Spill kit เขียนโดย Super User 641
แบบสำรวจ Risk round เขียนโดย Super User 695
Risk profile เขียนโดย Super User 999
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 695
Patient Safety Goal เขียนโดย Super User 688
แสดง #