ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 1416
Medication error เขียนโดย Super User 1286
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 1108
Trigger tool เขียนโดย Super User 1035
Spill kit เขียนโดย Super User 912
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 974
KIT system เขียนโดย Super User 1036
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 2929
แสดง #