ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 602
Medication error เขียนโดย Super User 514
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 503
Trigger tool เขียนโดย Super User 399
แนวทางการตรวจระบบยาในรพ. เขียนโดย Super User 476
Spill kit เขียนโดย Super User 384
แบบสำรวจ Risk round เขียนโดย Super User 408
Risk profile เขียนโดย Super User 522
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 385
Patient Safety Goal เขียนโดย Super User 414
แสดง #