ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 732
Medication error เขียนโดย Super User 634
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 600
Trigger tool เขียนโดย Super User 488
แนวทางการตรวจระบบยาในรพ. เขียนโดย Super User 593
Spill kit เขียนโดย Super User 465
แบบสำรวจ Risk round เขียนโดย Super User 506
Risk profile เขียนโดย Super User 665
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 465
Patient Safety Goal เขียนโดย Super User 508
แสดง #