ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 3972
Medication error เขียนโดย Super User 4075
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 3441
Trigger tool เขียนโดย Super User 3210
Spill kit เขียนโดย Super User 2869
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 2927
KIT system เขียนโดย Super User 3025
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 8286
แสดง #