ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 423
Medication error เขียนโดย Super User 361
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 375
Trigger tool เขียนโดย Super User 270
แนวทางการตรวจระบบยาในรพ. เขียนโดย Super User 337
Spill kit เขียนโดย Super User 266
แบบสำรวจ Risk round เขียนโดย Super User 287
Risk profile เขียนโดย Super User 349
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 270
Patient Safety Goal เขียนโดย Super User 292
แสดง #