ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 2389
Medication error เขียนโดย Super User 2275
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 1878
Trigger tool เขียนโดย Super User 1853
Spill kit เขียนโดย Super User 1730
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 1784
KIT system เขียนโดย Super User 1810
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 5116
แสดง #