ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 852
Medication error เขียนโดย Super User 745
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 691
Trigger tool เขียนโดย Super User 581
แนวทางการตรวจระบบยาในรพ. เขียนโดย Super User 703
Spill kit เขียนโดย Super User 549
แบบสำรวจ Risk round เขียนโดย Super User 600
Risk profile เขียนโดย Super User 831
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 545
Patient Safety Goal เขียนโดย Super User 593
แสดง #