ความปลอดภัยของระบบยา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
High alert drugs เขียนโดย Super User 1536
Medication error เขียนโดย Super User 1409
Fall risk drugs เขียนโดย Super User 1222
Trigger tool เขียนโดย Super User 1126
Spill kit เขียนโดย Super User 1003
วิธีปฏิบัติงาน Contrast media เขียนโดย Super User 1062
KIT system เขียนโดย Super User 1132
ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) เขียนโดย Super User 3188
แสดง #