Ipecac syrup

หมวด: การเตรียมยา เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 08 มีนาคม 2560

วิธีเตรียมยา Ipecac syrup (ยาที่ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเนื่องจากได้รับสารพิษ)
อ่านบทความ Click ที่นี่
Ipecac syrup

ฮิต: 2924