การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling)

หมวด: การสื่อสารในรพ. เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 07 มีนาคม 2560

เมื่อแพทย์มีคำสั่งให้ผู้ป่วยในกลับบ้านได้ บางโรงพยาบาลมีเภสัชกรจ่ายยาและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน ซึ่งมีตัวอย่างพฤติกรรมบริการของเภสัชกร Click อ่านที่นี่ Discharge Csg

ฮิต: 3212