การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย

หมวด: การสื่อสารในรพ. เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 มีนาคม 2560

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย (ขอบคุณผู้ประพันธ์..ไม่ทราบชื่อผู้เขียน)
Click อ่านที่นี่ English

ฮิต: 31690