การให้คำปรึกษาเรื่องยาผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่พบบ่อยมากในโรงพยาบาล และเภสัชกรจ่ายยารักษาโรคเบาหวานทั้งชนิดเม็ดและฉีดเป็นประจำ การให้คำปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ถือเป็นงานบริบาลเภสัชกรรมที่จำเป็น และบทความที่เผยแพร่นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้งานบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพขึ้น

อ่านบทความที่นี่ DM counseling

และตัวอย่างบทสนทนา Example

ฮิต: 9225