การเขียนบันทึก (MEMO)

หมวด: การสื่อสารในรพ. เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 10 มีนาคม 2560

วิธีเขียนบันทึก มีตัวอย่างการเขียนโดยใช้ SBAR เทคนิค Click อ่านที่นี่ MEMO SAMPLE

ฮิต: 37429