การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 4475
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 4281
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 5871
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 20474
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 5142
แสดง #