การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 5836
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 5439
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 8026
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 30693
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 6903
แสดง #