การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 1256
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 1204
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 1089
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 1701
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 1177
แสดง #