การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 554
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 530
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 439
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 571
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 532
แสดง #