การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 3109
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 3062
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 3436
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 6505
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 2965
แสดง #