การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 5194
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 4893
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 7095
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 27407
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 6258
แสดง #