การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 2581
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 2601
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 2656
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 4804
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 2427
แสดง #