การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 2811
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 2797
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 3039
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 5491
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 2681
แสดง #