การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 287
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 304
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 260
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 310
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 324
แสดง #