การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 3854
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 3683
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 4721
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 14777
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 4232
แสดง #