การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 632
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 611
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 508
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 705
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 629
แสดง #