การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 3272
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 3207
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 3665
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 7430
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 3190
แสดง #