การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 4219
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 4011
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 5398
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 17851
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 4732
แสดง #