การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 1130
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 1083
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 984
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 1506
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 1072
แสดง #