การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 1011
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 955
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 869
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 1288
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 967
แสดง #