การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 4900
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 4627
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 6570
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 25150
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 5876
แสดง #