การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 1438
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 1573
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 1459
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 2248
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 1504
แสดง #