การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 1607
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 1712
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 1660
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 2684
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 1637
แสดง #