การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 429
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 426
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 357
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 449
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 439
แสดง #