การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 866
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 839
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 743
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 1097
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 846
แสดง #