การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 1732
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 1811
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 1805
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 2970
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 1734
แสดง #