การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 1898
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 1960
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 1965
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 3254
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 1860
แสดง #