การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 2211
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 2227
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 2218
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 3805
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 2082
แสดง #