การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 2039
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 2114
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 2101
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 3502
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 1963
แสดง #