การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 743
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 734
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 621
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 857
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 747
แสดง #