การสื่อสารในรพ.

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Presentation to Win เขียนโดย Super User 2352
Warfarin Counseling เขียนโดย Super User 2370
การจ่ายยาผู้ป่วยในกลับบ้าน(Discharge Counseling) เขียนโดย Super User 2400
การสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 4166
การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา (MR) เขียนโดย Super User 2233
แสดง #