Action Plan (ตัวอย่าง)

หมวด: การพัฒนาคุณภาพเภสัชกรรม เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560

การพัฒนาคุณภาพเภสัชกรรม ควรจะมีแผนงาน (Action Plan) เพื่อกำกับการทำงาน

ตัวอย่างในไฟล์ pdf นี้จะช่วยให้การเขียนแผนงานได้ง่ายขึ้น Click ที่นี่ Action Plan

ฮิต: 1730