RAM model

หมวด: การฝึกอบรม เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560

แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาลูกน้อง ตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน จนเขาเติบโตเป็น star ในองค์กร

click อ่านบทความที่นี่ RAM model

ฮิต: 1321