ทดสอบวิทยายุทธ

หมวด: การสื่อสารในร้านยา เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 03 มีนาคม 2560

ทดสอบวิทยายุทธเป็นตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศในร้านยาที่ตีพิมพ์ในวารสารฟาร์มานิวส์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540
เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ Click อ่านที่นี่ ทดสอบวิทยายุทธ

ฮิต: 1522