การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเครียด

หมวด: การสื่อสารในร้านยา เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2560

เภสัชกรชุมชนอาจจะพบผู้ป่วยที่มีภาวะเครียด แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าว อ่านที่นี่ STRESS

ฮิต: 790