การให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ป่วย HIV

หมวด: การสื่อสารในร้านยา เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2560

นอกจากจะให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย  HIV แล้ว เภสัชกรควรมีความรู้เรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจด้วย

Click อ่านบทความที่ HIV

ฮิต: 438